Yksityisyyden suoja

REKISTERINPITÄJÄ

Hangonpuukko (y-tunnus 2507368-7)

Kaljaasinkatu 4 10940 HANKO

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Thomas Grönberg 0400 473 488

REKISTERIN NIMI

Hangonpuukko.fi

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Hangonpuukko.fiin asiakkaaksi.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Hangonpuukko.fiin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Hangonpuukko.fiin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Hangonpuukko.fiin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Hangonpuukko.fiin saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Hangonpuukko.fiin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Hangonpuukko.fillä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Hangonpuukko.fiin asiakaspalveluun, sähköpostitse info@hangonpuukko.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

    Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Hangonpuukko.fiin käytössä, paitsi Hangonpuukkon.fiin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Hangonpuukko.fiin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Hangonpuukko.fiin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Hangonpuukko.fiin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Hangonpuukko.fiin salasanasuojatulla palvelimella.

From The Blog